En blogg från Högskolan i Borås

torsdag 8 juni 2017

Workshop in Knitting Technology – Joel Peterson, University of Borås, Erasmus workshop at ITECH in Lyon.

At the end of March 2017, 29th to 31st I had the oppurtunity to visit ITECH in Lyon and Roanne. They bescribes themselves like this at their home page: 
"ITECH is the European School of Paints, the World School of Leather (recruitment of post-graduate leather engineers from the biggest international firms as well as SMEs) and the School known and recognized for its applications in chemistry (paint, inks, adhesives and cosmetics) and textile techniques."

I visited first their facilities in Roanne where the textile part is located. A guided tour in the different labs was arranged and we had the opportunity to look at the machinery. Weft knitting and warp knitting machines were studied and the labs were well equipped. The workshop with representatives from ITECH and myself discussed various common problems in education and research in the field of knitting technology. Common problems were lack of new machinery and time consuming programming of the flat knitting machines. It is difficult for the students to learn the programming because it takes long time and the courses in knitting technology are short. We discussed the importance for a textile university to have skilled technicians and this is also an important part for a well-working knitting department. Then the discussion continued about further cooperation in research and education and we agreed that several topics can be further investigated.

At the end of my stay I also visited ITECH main campus in Lyon. A guided tour showed the facilities and labs and also here it was interesting to see fine laboratorys as support for student learning. A lot of chemistry, polymer and testing labs used to educate students for the paint, chemestry and other industries.

A meeting with the staff of the school ended my visit at ITECH in France and I am convinced that the possibilities for future collaborations between our universities are positive.

//Joel Peterson

torsdag 16 mars 2017

E-TEAM Education Technical University of Liberec, Czech RepublicVincent Nierstrasz, prof. Textile Materials Technology, dept. of Textile Technology, Faculty of Textiles, Engineering and Business


March 12-17 I had the opportinity to teach Textile Biotechnology (a resource effective way of textile processing) at the Technical University of Liberec, (Czech Republic) in the framework of the E-TEAM master program of the AUTEX. University of Borås is a member of the AUTEX. The AUTEX has its own ambitious textile technology master program. In this program the students are hosted at 4 different AUTEX member universities for the duration of a semester. The professors teaching the different topics have to teach for 1 week at the hosting university. This time the host for the 2nd semester is the faculty of Textile Engineering in Liberec.
I am teaching in the E-TEAM program since 1999. Teaching in the E-TEAM program is challeging for both students and professors and has the benefit that you in fact become quite familiar with most AUTEX member universities, thereby facilitating European research collaborations.


The TU Liberec is a middle-sized university with 6 faculties:
 • Faculty of Mechanical Engineering 
 • Faculty of Textile Engineering 
 • Faculty of Science-Humanities and Education 
 • Faculty of Economics 
 • Faculty of Arts and Architecture 
 • Faculty of Mechatronics, Informatics and Inter-Disciplinary Studies
 • Faculty of Health Studies
The faculty of Textile Engineering was established in 1960, and is, like the school of textiles in Borås in Sweden, the only academic education in Czech Republic, addressing the whole textile subject, textile materials, technology, marketing and design. The faculty has 6 departments:
 • Textile Technology
 • Nonwovens and nanofibrous materials
 • Clothing Technology
 • Materials Engineering
 • Design
 • Textile Evaluation
In addition to teaching, I had meetings with several staff members from the dept. of Materials Engineering, the dept. of Clothing Technology, as well as the vice dean to discuss research at the faculty of Textile Engineering as well as in my research group in order to strengthen our research collaboration (see e.g. the blog of Sina Seipel, a PhD-student in my group that visited TU liberec in 2016). I also had a meeting with a representative of Inotex, who is sepcialized in Textile Biotecnology to further discuss potential collaboration.

It was an inspiring and busy week.


Vincent Nierstrasz


The Faculty of Textile Technology


Town hall

City centre
 
måndag 13 februari 2017

Undervisning vid Technical University Liberec, Tjeckien

Den 6-10 februari 2017 så hade jag igen möjligheten att undervisa vid ett europeiskt universitet inom ramen för E-TEAM programmet, vilket är en textil utbildning på masternivå. Utbildningen sker vid 4 olika universitet under två år, och deltagarna får därmed en möjlighet att tillbringa 6 månader vid 4 olika universitet med textil utbildning. Under veckan föreläste jag min kurs i polymera kompositmaterial, vilket var intressant för universitetet i Liberec eftersom de även har en ganska omfattande kompositforskning. Naturfiberkompositer är tex ett aktivt område.

Våren 2017 är sker undervisningen vid det tekniska universitetet i Liberec, Tjeckien. Technical University Liberec har ca 10 000 heltidsstudenter, och är det enda universitetet med en textil utbildning i Tjeckien. Universitetet grundades i början av 50-talet, och verksamheten sker i centrala Liberec, i byggnader som delvis är märkta av tidens tand.

Universitet utmärker sig med att erbjuda flera program på alla nivåer, vilka har som undervisningsspråk engelska. Det finns mycket bra information på deras hemsida: www.tul.cz/en/. Verksamheten inom det tekniska textila området är kompetens- och erfarenhetsmässigt mycket hög. Forskningen är omfattande, och av hög nivå. Det finns ett omfattande urval av kurser på engelska. Labben och faciliteterna motsvarar inte det som vi är vana vid vid högskolan, men detta hindrar inte forskning på en hög nivå. De har dock mycket ändamålsenlig utrustning, och den är omfattande.

Ett syfte med utbytet var även att utvidga utbytet på så vis att vi får flera utresande studenter från Borås till Liberec. Tyvärr finns det en tveksamhet i att tillbringa en tid i Tjeckien, vilket dock kan rekommenderas! Avsikten är därmed att försöka öka intresset för utbytesstudier i Liberec. En fördel med Liberec och Tjeckien är kostnadsnivån, vilken är betydligt lägre än Sverige och Borås. Hyran för ett studentrum är ca 1200 kr/månad, och övriga kostnader är låga. Universitetet erbjuder även kurser i Tjeckiska för utbytesstudenterna.

Liberec är en textil stad, och hade länge en betydande textilindustri som grundades på mitten av 1800-talet. Industrin fanns ännu på 1990-talet, men det kommunistiska systemets fall gjorde att denna industri blev helt olönsam. Idag är dock biltillverkning (Skoda och VW) samt dess underleverantörer betydande industrier i Tjeckien och närområdet.

För den som är intresserad av arkitektur så är Liberec en stad värd att besöka. Många byggnader och hus är uppförda i Art Nouveau stilen, och väl bevarade. Ett besök i Liberecs konstmuseum, som är nu beläget i en tidiga badhus (invigdes av habsburgska kejsaren Frans Josef II år 1900) är värt ett besök.

Sammanfattningsvis kan man säga att utbyte och vistelse vid ett annat universitet kan rekommenderas varmt, och att det är mycket nyttigt att se hur man bedriver forskning och utbildning i en annan omgivning med andra traditioner och annan kultur än vad man är van vid.


Fakulteten för textil


Konstmuseum i Liberec, i fd. badhus


Universitetscampus


Handvävning


Campus