En blogg från Högskolan i Borås

tisdag 8 december 2015Inlägg från min vistelse vid Universidad de Extremadura
Universidad de Extremadura (UE)

UE är ett universitet som är uppdelat en fyra campus; Cáceres, Mérida, Plasencia och Badajoz och har ca. 24500 studenter, mer information finns på:
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Extremadura. Under lärarmobilitetet inom Erasmus+, ha jag främst vistats vid campus Badajoz som ligger i en stad med samma namn i östra Spanien (se bilder nedan från Badajoz), 5 km från Portugals gräns och 200 km till Portugals huvudstad Lissabon.


Vistelsen pågick under perioden 2015-11-20 t.o.m. 2015-12-2. Den personen som skriver denna text heter Ramón Garrote och är universitetsadjunkt vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT, även kallat AK3 vid Högskolan i Borås, som är en högre utbildningslärosättet som ligger i Borås, en stad i sydvästra Sverige.

Badajoz, Puerta Palmas

Badajoz, rio Guadiana


Badajoz, la Giraldilla

Föreläsningar, seminarium och möten

Under den tiden jag har varit vid UE, har jag hållit i tre föreläsningar till studenter och en föreläsning till personalen vid fakultetet för Dokumentation och Kommunikations vetenskap, ett seminarium samt deltagit i en rad möten med olika personer från UE.

Studenter från programmen Audiovisuell Kommunikation

Föreläsningar gavs i kurserna Information och samhälle (Información y Sociedad),  Reklam Kommunikation (Comunicación Publicitaria) och Audiovisuella narrativ (Narrativa Audiovisual) till studenter från första, andra och tredje årskurs i programmen Audiovisuell kommunikation (Comunicación audiovisual) och Information och dokumentation (Información y Documentación). Fokus för föreläsningarna var att öka medvetandet om hållbar utveckling och stimulera till utbyte av idéer om hur Informations och kommunikations Teknologi (IKT) kan bidra till hållbar utveckling under och efter studietiden. Även frågor om hur action research (aktionsforskning) kan användas för att förbättra den organisation man kommer att verka i behandlades.

Föreläsningen till lärarna fokuserade alltså på hållbar utveckling, men med mer fokus på lärarprofessionen, där tekniken och actionsforskning kan spela en stor roll för att förenkla lärarens arbete och bidra till lärarens personliga utveckling inom sitt yrke. Ett seminarium arrangerades där deltagarna diskuterade attityder till, och användning av, öppna lärresurser (Attitudes and Utilization of Open Educational Resources (OER), på engelska). Vid seminariet diskuterades hur man kan öka medvetenhet bland lärarkåren om användningen av OER, hur OER kan bidra att öka utbildningens kvalitet och hur OER kan vara en avgörande faktor för att öka tillgängligheten i högre utbildning världen över.

Ett antal möte med personer som var intresserade att ta del av Högskolan i Borås (HB) verksamhet arrangerades, vid samtliga möte har presenterats HBs verksamhet och hur man arbetar för att bli det kompletta lärosättet.

Möte med Teresa Mateos Fernandez

Bland de punkter som diskuterades under mina träffen, var önskemål att jag skulle ta upp vid min hemkomst med berörda personer, hur och när nästa besök från UE till HB skall genomföras och om studentutbyte kan vara möjligt mellan våra lärosätten. En muntlig redovisning kommer att göras till dessa personer med informationen om samtalen, här avser jag även att redogöra för mina personliga intryck och förslag om hur ett fortsatt samarbete med UE kan utvecklas.

Det var allt jag ville säga denna gång!


PS//// Jag älskar flamenco (spansk konstform med sång) som härstammar från södra Spanien (Andalucien och Extremadura)

Med vänliga hälsningar

Ramón Garrote
PhD
Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (AK3)
Högskolan i Borås