En blogg från Högskolan i Borås

måndag 2 november 2015

Lärarutbyte med Warwick University, Akademi 3

Hej,
jag som skriver detta inlägg har precis kommit tillbaka från ett givande lärarutbyte med Warwick University, Coventry UK. Jag är lektor i pedagogik på lärarutbildningen, Akademi 3.
Min vistelse varade i fyra dagar, jag höll i två föreläsningar och assisterade vid två seminarier. Vidare hade jag en träff med två Erasmus-studenter som är knutna till lärarutbildningen på Högskolan i Borås. Därutöver gjorde jag ett studiebesök på en förskola. Skolorna var tyvärr stängda för "mid term leave" då jag var i England.

Det var givande att besöka och undervisa på lärarutbildningen, Warwick University, just genom den höga kvalitet som undervisningen höll. Det som jag såg var välplanerad och välstrukturerad undervisning med höga mål för studenternas lärande. Något som skiljde stort från universitet och högskolor i Sverige är att två lärare deltar vid en lektion, med syftet att nå hög kvalitet. Likaså tittade jag på digitala verktyg som användes av ett par lärare för att ge feedback på studenternas texter, bl.a. programmet Padlet. Det sistnämnda går att ladda ner gratis från webben. Med hjälp av programmet kan läraren visa flera texter parallellt vid en lektion, vilket möjliggör en diskussion i den stora studentgruppen om gemensamma frågor kring skrivandet. Texterna kan anonymiseras.

Detta var några kommentarer från min vistelse,
hälsningar Marie