En blogg från Högskolan i Borås

tisdag 17 februari 2015

GÄSTFÖRELÄSNINGAR ULUDAG UNIVERSITY, BURSA, TURKIET

Under veckan 9 till 13 februari 2015 hade jag igen möjligheten att föreläsa inom ramen för E-TEAM masterutbildningen i textil teknologi. Mina föreläsningar handlar om polymera kompositmaterial, dvs. fiberförstärkta plastmaterial, och omfattar 20 h föreläsningar under 5 dagar. Sju deltagare från Sverige, Tyskland, Italien, Pakistan och Indien deltog, och deltagarna har alla en textil bakgrund på BSc-nivå.

Vårterminen 2015 inom E-TEAM utbildningen sker i Turkiet, närmare bestämt Uludag University i Bursa. Bursa är en miljonstad, ca 2.5 miljoner människor, och staden ligger söder om Istanbul. Till Bursa tar man sig från Istanbul med färja över Marmarasjön, och resan tar ca 1.5 h med färja, därtill ytterligare ca 30 min med taxi.

Uludag University är ett jätte-universitet jämfört med Högskolan i Borås, samt universiteten i Sverige, 46 000 helårsstudenter, av vilka ca 1500 på masternivå och ca 730 doktorander. Personalen omfattar 420 professorer, och 490 assistant eller associate professor. Det finns 11 fakulteter och 19 forskningscentra. Inom fakulteten Engineering and Architecture finns Textile engineering department, och denna institution grundades år 1976 som den andra institutionen för textil teknologi och textila ingenjörsutbildningar i Turkiet.

Undervisningen och forskningen fokuserar på textilingenjörsområdet, utbildningar gällande mode och design, eller textilt management finns vid andra universitet. Totalt finns  25 professorer och ca 15 lärare och forskningsassistenter. Generellt kan man säga att den tekniska kompetensnivån är mycket hög, även ur akademisk synvinkel. De flesta disputerade vid institutionen har antigen disputerat i USA eller Europa, eller varit postdoc i USA eller Europa vid ett bra och välkänt universitet. Gällande faciliteterna och labbutrymmena, så är det som man ser många gånger då man besöker utländska universitet även i Europa, att dessa är på en nivå som är lägre än den vi är vana vid i Sverige.

Gällande det textila området, och speciellt kompositmaterial och annan teknisk textil, så är Uludag och Bursa intressanta och bra partners för Högskolan i Borås. I Bursa-regionen finns det många betydande textila företag, samt även betydande och stora tillverkare av komponenter för bilindustrin.

E-TEAM kursdeltagare 9-13.2.2015. I bilden ses även professor  Recep Eren, som var kontaktperson och värd vid besöket. Den turkiska gästvänligheten och hjälpsamheten är mycket stor, man känner sig mycklet välkommen av alla man träffar, och samma kan man uppleva då man rör sig i Bursa på marknader och gator.

Sammanfattningsvis kan man konstarera att detta besök var mycket givande, och kommer att möjliggöra  samarbeten med Uludag univesity både gällande forskning och utbildning.

Mikael Skrifvars, professor i polymerteknik vid Högskolan i Borås.