En blogg från Högskolan i Borås

tisdag 18 februari 2014

Föreläsningar i Terassa, Spanien - Mikael Skrifvars (IH) på Erasmusutbyte vid UPC

Föreläsningar i Terassa, Spanien

Denna termins E-TEAM föreläsningar går vid det polytekniska universitetet i Katalonien, Spanien, närmare sagt Universitat Polytécnica de Catalunya. (UPC)

UPC är ett teknisk universitet, med utbildningar inom teknik, arkitektur och naturvetenskap. UPC har nästan 29 000 BSc studenter, 2400 MSc studenter, 2700 doktorander, och ca 2400 lärare, samt ca 38 000 alumnis. Universitet finns i 8 olika städer i Katalonien, och har 23 ¨schools¨. I Terassa, som ligger ca 3 mil norr om Barcelona finns Terassa School of Engineering (TES), och ett av programmen är Textile Technology and Design engineering. Andra utbildningar finns inom kemiteknologi, mekanik, el och elektronik, automation samt industriell design.

TES grundades år 1901, och orskane var precuis som i Borås, den textilindustriella verksamheten som då fanns på orten. År 1972 inkorporerades TES med UPC, och utgör idag en viktig del av UPC. I Terassa kan man se det textila arvet, och man kan även se arkitektoniskt mycket vackra och intressanta art nouveau stilens industribyggnader, bla är TES huvudbyggnad en sådan.

Inom det textila området så kan man säga att de fokusrera på traditionell textil tillverkning, men även med mycket aktiviteter gällande beredning, färning mm av textila material. Verksamheten verkar vara mycket likartad som textilingenjörsutbildniungen vid HB. Ca 30 BSc och ca 10 MSc studenter går utbildningen. Föreläsningarna som jag gav gällde polymera komposoitmaterial, och omfattade en kemisbaserad översikt gällande kompsoitmaterialens sammansättning, kompositernas tillverkning, användning och egenskaper. Antalet E-TEAM studenter var 6 st, vilket är i minsta laget. I år fanns inga studenter rrån Sverige med, vilket är ovanligt. Förhoppninsgvis kan man rekrytera flera studenter till detta program, som ges av AUTEX organisationen, var även HB är delaktig i.